Deze installatie kan 2 irrigatie-programma’s tegelijk draaien. Daardoor behalen we een dubbele capaciteit. Tegelijkertijd kan op ieder perceel een specifiek fertigatie-programma uitgevoerd worden. Om die capaciteit te behalen is de watervoorziening uitgebreid en de capaciteit van de ontijzering verdubbeld.

Deze installatie is uitgerust met ons nieuwe besturingssysteem Talgil. Hiermee kan de klant via de app of het uitgebreide PC-programma irrigatie, fertigatie en roering onafhankelijk van elkaar instellen. Ook kan worden geanticipeerd op neerslag, bodemvocht, EC en pH van het water.