Water opslaan in nattere periodes is nodig om in droge periodes landbouw- of fruitteelt percelen van voldoende water te voorzien. Wij hebben verschillende mogelijkheden om water op te kunnen slaan. Van a tot z leggen wij bassins en watersilo’s aan, soms in samenwerking met externe partijen. Heeft u specifieke vragen of ideeën wat betreft het kunnen bewateren van uw percelen? Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.

Ga naar: