De juiste hoeveelheid water op de juiste plek

Druppelirrigatie

Er wordt veelal gewerkt met de zogenaamde driptape. Dit is een zeer dunwandige flexibele slang met een doorsnede van 16 of 22 mm die tussen het gewas, op of in de bodem wordt gelegd. De tape heeft geïntegreerde druppelaars op verschillende tussenafstanden mogelijk, afhankelijk van gewas en water behoefte. Op de koppakker wordt een flexibele verdeelleiding gelegd, waaraan de driptape wordt gekoppeld. Het water wordt aangevoerd door middel van een verplaatsbare pompunit, welke wij per situatie op maat kunnen maken. Het is onze passie om samen met u tot de beste oplossing te komen.

De meest gebruikte componenten.

Optimale groei met de juiste hoeveelheid water op de juiste plek.

Grotere percelen kunnen worden opgedeeld in kleinere secties om een kleine wateraanvoer toch maximaal te benutten.

Wij regelen het water vanuit de bron tot aan de plant voor een maximaal resultaat! Daarbij hoort een goede voorbereiding.

Mobiele pompunit

Onze pompunits kunnen op afstand bediend worden. Deze zijn uit te breiden met de mogelijkheid om druk, m3/uur, EC en PH af te lezen of waar gewenst actief te regelen. Voor meer info zie Fertigatie

Voor akkerbouw toepassingen wordt de pomp unit meestal verplaatsbaar gemaakt.

Bij het ontbreken van elektriciteit kunnen we u hierin volledig ontzorgen. Ook uw aggregaat kunnen wij leveren met de nodige automatisering om uw systeem op afstand te kunnen bedienen.