Voor het mogelijk maken van druppelirrigatie tijdens het groeiseizoen hebben wij afgelopen zomer dit waterbassin gerealiseerd met een inhoud van maar liefst 20.000 m3. Tijdens het teeltseizoen zal hier ca. 25 hectare fruitteelt uit worden voorzien van water. Dit bassin wordt in perioden met veel neerslag gevuld door hemelwaterafvoer van gebouwen, oppervlaktewater en vanuit de samengestelde drainage. Op deze manier kunnen we een passende oplossing bieden om druppelirrigatie toe te passen waar nagenoeg geen geschikt water in de buurt beschikbaar is.