Irrigatie

De laatste decennia (en met name de laatste jaren) is water een steeds groter issue. De urgentie om uw percelen te kunnen irrigeren staat dan ook absoluut buiten kijf. Met name de concurrentiepositie en de kwaliteitscontroles voor de afzet van uw vruchten worden steeds scherper. Wilt u als teler een topproduct kunnen blijven telen, dan wilt u tijdens droogte(stress) periodes graag bij kunnen sturen. Een product wat niet aan de maat of aan zijn gewicht komt of niet aan de kwaliteitsnormen voldoet, levert per saldo niets op. Wij spelen graag in op deze behoefte en kunnen u geheel ontzorgd van een betrouwbaar irrigatiesysteem voorzien.

Druppelbevloeiing

Potplanten

Één van de mogelijkheden om te irrigeren is  een druppelbevloeiingssysteem langs uw gewassen. Op deze manier krijgt iedere potplant exact dezelfde hoeveel water. Deze kun je door middel van de beregeningscomputer instellen op de duur van druppelen en de interval.

Volle grond

Voor in de volle grond (grote borders, akkerbouw en fruitteelt) werken wij met druppelslangen waar de afgiftepunten geïntegreerd zijn in de slang op vaste afstanden. U kunt uw slang langs uw gewas zowel onder-,  op-  als boven het maaiveld monteren.

Fertigatie

Bijkomend voordeel van een irrigatiesysteem is de mogelijkheid te fertigeren. Fertigatie is het toepassen van kunstmest of andere bodemverbeteraars door deze op te lossen in water en toe te passen door middel van irrigatie. Het grote voordeel van fertigatie ten opzichte van het reguliere kunstmest strooien is dat u niet weersafhankelijk bent voor uw kunstmesttoepassing. Op deze manier komen de kostbare meststoffen efficiënt, zonder verspilling bij uw boom of plant.

Beregening

Tuinberegening

Uw gazon of perceel van beregening voorzien, behoort ook tot de mogelijkheid. Wij kunnen voor het door u gewenste perceel een geheel passend beregeningssysteem adviseren, leveren en aanleggen. Het voordeel van een zorgvuldig berekende beregeninginstallatie is dat u het water geheel gelijkmatig en efficiënt over uw perceel verdeeld. Terrassen, paden, wegen en bebouwing worden hierbij gemeden.

Nachtvorstberegening

In de fruitteelt leggen we complete beregeningssystemen aan ter bestrijding van nachtvorstschade met name in de bloei. Zodra uw perceel is voorzien van nachtvorstberegening, kunt u dit tevens ook inzetten als droogteberegening en gewaskoeling.

Zoet water

De grootste uitdaging voor menig teler is: “waar haal ik mijn zoet water vandaan?” Vragen hierbij kunnen zijn:

 • Kan/mag ik dit uit oppervlaktewater of uit grondwater onttrekken?
 • Wat is de kwaliteit van het water? Zout, ijzer, bicarbonaat, etc.
 • Hoeveel debiet geeft een eventuele bron?
 • Moet ik een waterbuffer aanleggen?
 • Is er een zoetwaterleiding in de buurt?

Elke situatie is anders en niet voor elk vraagstuk is een pasklaar antwoord. Door onze jarenlange ervaring helpen wij u graag met adviseren. We onderzoeken dan de mogelijkheden en brengen de situatie (met het bijbehorende kostenplaatje) voor u in kaart.

Irrigatieproducten

Hieronder een greep uit ons assortiment aan water-gerelateerde producten:

 • Druppelslang
 • Drainageslang
 • Zuigslang
 • Persslang
 • Tyleenslang
 • RWA buis + hulpstukken
 • PVC buis (druk) + hulpstukken
 • Alprene koppelingen
 • Beregeningscomputers
 • Opslagbassins
 • Pompen
 • Sproeiers

Interesse in onze producten of diensten? Neem gerust contact op.